Aktualności

Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców gminy Węgorzewo


Głównym celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostnostawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród 120 mieszkańców gm. Węgorzewo ( 36 kobiet, 84 mężczyzn ), będących w wieku aktywności zawodowej, poprzez wdrożenie w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2020 „Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2018-2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu”

ZADANIA realizowane w ramach projektu:

  1. kwalifikacja do programu (badania wstępne i diagnoza )
  2. działania terapeutyczne – rehabilitacja medyczna
  3. aktywizacja ruchowa
  4. edukacja zdrowotna

Udział w projekcie mogą wziąć os. zamieszkujące gminę Węgorzewo w wieku:

  1. kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat – w zakresie edukacji prozdrowotnej;
  2. kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 tal – w zakresie badań diagnostycznych
Skip to content