Plan postępowań

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji klinicznej zespołu terapeutycznego i konsultacji programów psychoterapii placówek lecznictwa odwykowego województwa warmińsko-mazurskiego.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji klinicznej zespołu terapeutycznego i konsultacji programów psychoterapii placówek lecznictwa odwykowego województwa warmińsko-mazurskiego. Nr. postępowania: DOA/251/03/EW/2019 Do pobrania: Informacje: Zapytanie ofertowePobierz Zawiadomienie o wyborze ofertyPobierz Formularz ofertowyPobierz Załącznik nr […]

Plan postępowań

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie zaprasza do złożenia oferty na dostawę materacy z powłoką nieprzemakalną oraz pokrowców nieprzemakalnych, realizowane na koszt i ryzyko wykonawcy

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie zaprasza do złożenia oferty na dostawę materacy z powłoką nieprzemakalną oraz pokrowców nieprzemakalnych, realizowane na koszt i ryzyko wykonawcy Nr postępowania: DOA/0907/05/EW/2019 Do pobrania: Informacje: Zapytanie […]

Konkursy Medyczne

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza KONKURS na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza KONKURS na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie Do pobrania: OgłoszeniePobierz

Konkursy Medyczne

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ogłasza KONKURS na stanowisko Ordynatora Oddziału Ogólnopsychiatrycznego III w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Węgorzewie ogłasza KONKURS na stanowisko Ordynatora Oddziału Ogólnopsychiatrycznego III  w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie Do pobrania: OgłoszeniePobierz

Konkursy Medyczne

Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie zatrudni Pielęgniarkę Epidemiologiczną lub pielęgniarkę zainteresowaną podniesieniem kwalifikacji w zakresie epidemiologii

Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie zatrudni Pielęgniarkę Epidemiologiczną lub pielęgniarkę zainteresowaną podniesieniem kwalifikacji w zakresie epidemiologii  Do pobrania: OgłoszeniePobierz

Konkursy Medyczne

KONKURS na stanowisko Ordynatora Oddziału Ogólnopsychiatrycznego III w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

KONKURS na stanowisko Ordynatora Oddziału Ogólnopsychiatrycznego III w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie Do pobrania: OgłoszeniePobierz

Konkursy Medyczne

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie w zakresie:

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie w zakresie: 1/ psychoterapii: psychoterapeuta a/ w trybie stacjonarnym: w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Węgorzewie NPJ/4041/02-04/RP/2019 Do pobrania: OgłoszeniePobierz RegulaminPobierz Regulamin pracy […]

Konkursy Medyczne

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie NPJ/4041/1-4/RP/2019

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w  Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie NPJ/4041/1-4/RP/2019 Do pobrania: OgłoszeniePobierz RegulaminPobierz Regulamin pracy komisjiPobierz Szczegółowe warunki konkursuPobierz Formularz ofertowyPobierz Projekt umowyPobierz RozstrzygnięciePobierz

Konkursy Medyczne

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie NPJ/4041/16-4/RP/2018

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w  Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie NPJ/4041/16-4/RP/2018 Do pobrania: OgłoszeniePobierz RegulaminPobierz Regulamin pracy komisjiPobierz Szczegółowe warunki konkursuPobierz Formularz ofertowyPobierz Formularz ofertowyPobierz RozstrzygnięciePobierz

Skip to content