Oddziały

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych specjalizuje się w leczeniu zaburzeń nerwicowych i osobowości. Prowadzimy kompleksowy program terapeutyczny przeznaczony dla pacjentów z całego kraju z różnymi postaciami zaburzeń nerwicowych. Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania przez lekarza psychiatrę.

Lekarz specjalista psychiatra Urszula Bakalarz87 – 427 – 01 – 28
Sekretarka Medyczna : 87 – 427 – 27 – 66 wew. 515
Dyżurka pielęgniarek87 – 427 – 27 – 66 wew. 511
Pacjenci87 – 427 – 27 – 66 wew. 528

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych jest placówką, udzielającą pomocy osobom, które:

  • cierpią z powodu obniżonego nastroju, zaburzeń snu i stanów lękowych
  • czują się zagubione
  • odczuwają ból bez przyczyn somatycznych
  • izolują się unikając kontaktów społecznych
  • doświadczają trudności w relacjach rodzinnych, bądź zawodowych
  • doświadczają kryzysu w życiu osobistym
  • zmagają się z ostrą reakcją na silny stres
  • nie radzą sobie z przeżyciem straty

Główna formą oddziaływania leczniczego jest psychoterapia. Oferujemy naszym pacjentom terapię indywidualną i grupową prowadzoną przez wykwalifikowanych specjalistów tj. lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarki i terapeutów zajęciowych.

Założenia teoretyczne dla programu terapii opracowano głównie w oparciu o podejście psychodynamicznei i systemowe, ale także inne kierunki terapeutyczne tworząc eklektyczny model terapii. Prowadzona w oddziale nerwic psychoterapia ma charakter kompleksowy.        

Większość oferowanych interwencji terapeutycznych to zajęcia grupowe, do których należą:

Terapia grupowa – praca w grupie stwarza szczególne warunki poznawania siebie, innych ludzi poprzez doświadczanie i nowe rozumienie własnych sposobów myślenia, zachowania i przeżywania w relacji z uczestnikami. Praca w grupie odbywa się w formie grup otwartych, maksymalna liczba uczestników wynosi 15 osób.

Psychoedukacja – treningi komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, ćwiczenia nowych sposobów funkcjonowania w relacjach społecznych.

Treningi relaksacyjne – pacjenci poznają różne formy relaksacji i walki ze stresem, które będą mogli wykorzystać po opuszczeniu oddziału.

Psychorysunek – zajęcia wykorzystujące rysunek w celu lepszego zrozumienia przyczyn problemów pacjentów.

Filmoterapia – daje możliwość obserwacji konkretnych sposobów radzenia sobie i wyboru najodpowiedniejszego, bez negatywnych konsekwencji. Film skłania do zatrzymania się i przyjrzenia konkretnemu aspektowi życia, który wymaga zainteresowania. Skłania też to pracy pomiędzy sesjami terapeutycznymi.

Czas trwania terapii: 12 tygodni.

W grupach kilkuosobowych uczestniczą pacjenci z różnym zaburzeniami, zawsze jednak z zakresu kompetencji oddziału.

Do oddziału nie są przyjmowanie osoby z zaburzeniami psychotycznymi, uzależnieni od substancji psychoaktywnych oraz z organicznymi zaburzeniami psychicznymi. Ze względu na możliwość przezywania podczas terapii silnych emocji, nie przyjmujemy kobiet w ciąży.

Zespół terapeutyczny

dr Urszula Iwona Bakalarz – lekarz specjalista psychiatra, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ukończyła całościowe szkolenie w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Koordynator oddziału, dokonuje kwalifikacji pacjentów, prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną.

mgr Teresa Milewska – Gidzgier – Konsultat Wojewódzi ds. Psychologii Klinicznej dla Województwa Warmińsko–Mazurskiego, certyfikowany psychoterapeuta, specjalista psychologi klinicznej. Prowadzi psychoterapię grupowa i indywidualną, treningi relaksacyjne.

mgr Grzegorz Słomkowski – psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją wspieranie rozwoju osobowości. Swoje umiejętności doskonalił w Centrum Edukacji i Doradztwa Psychologicznego „Mabor” w Warszawie, gdzie ukończył 4 letnie szkolenie z psychoterapii posiadające akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz w Instytucie Psychologii Zdrowia kończąc Studium Pomocy Psychologicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako psycholog i psychoterapeuta m.in. w Poradni Leczenia Uzależnień ZOZ Multimed w Koninie ( 2007 – 2008) oraz na Oddziale Leczenia Nerwic w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze ( 2009 – 2013). Prowadzi psychoterapię grupowa i indywidualną, psychoedukację, treningi relaksacyjne.

mgr Marlena Kuliś – psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ze specjalnością psychodiagnostyka. Jest absolwentką 4 – letniego szkolenia w zakresie psychoterapii organizowanego przez Centrum Edukacji i Doractwa Psychologicznego “Mabor”, które posiada atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staże specjalistyczne w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie, w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych w Krakowie oraz w Psychatrycznym Oddziale Dziennym w Tworkach. Prowadzi psychoterapię grupowa i indywidualną, psychoedukację, treningi relaksacyjne.

mgr Izabela Malinowska – specjalista psychologi klinicznej, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ukończyła całościowe szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej. Prowadzi psychoterapię grupowa i indywidualną, psychoedukację, treningi relaksacyjne.

mgr Anna Kokoszka – psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji. Ukończyła psychologię na Państwowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki o specjalności psychologia kliniczna uprawniona w zakresie diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej. Ukończyła szkolenie z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży.. W oddziale prowadzi zajęcia grupowe z psychorysunku oraz diagnostykę.

Oddział jest koedukacyjny, funkcjonuje w trybie całodobowym. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty. Pacjenci mają możliwość korzystania ze stałych wyjść oraz przepustek weekendowych.

Aby zasięgnąć bliższych informacji prosimy o kontakt pod numerem

tel. + 48 87 427 27 66 wew. 515 lub +48 87 427 01 21 lub z adresem
e-mail: spspzozw@wp.pl

Skip to content