Oddziały

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie

1-600 Węgorzewo

tel. 87 427 27 66

Kontakt z Oddziałem:

Centrala (87) 427 27 66, (87) 427 01 21

Koordynator oddziału: (87) 427 01 28

Sekretariat medyczny (87) 427 27 66 wew. 515

Pielęgniarka Oddziałowa: (87) 427 27 66 wew. 511

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych jest placówką, udzielająca pomocy osobom, które:

  • cierpią z powodu obniżonego nastroju, zaburzeń snu i stanów lękowych
  • czują się zagubione
  • odczuwają ból bez przyczyn somatycznych
  • izolują się unikając kontaktów społecznych
  • doświadczają trudności w relacjach rodzinnych, bądź zawodowych
  • doświadczają kryzysu w życiu osobistym
  • zmagają się z ostrą reakcją w życiu osobistym
  • zmagają się z ostrą reakcją na silny stres
  • nie radzą sobie z przeżyciem straty

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych specjalizuje się w leczeniu zaburzeń nerwicowych i osobowości. Oferta jest kierowana do pacjentów z całej Polski w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na następujące jednostki chorobowe: F40 – F48, F50 – F69.

Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania i rozmowy kwalifikującej (w tym celu prosimy o kontakt z lekarzem pod numerem telefonu 87 427 27 66, 87 427 01 21). Po skierowanie należy się zgłosić do lekarza psychiatry lub do lekarza rodzinnego.

Czas trwania terapii: 12 tygodni.

Terapia ma charakter kompleksowy i prowadzona jest w oparciu o podejście psychodynamiczne i systemowe.

Podstawowa metodą leczenia jest psychoterapia grupowa i indywidualna wspierana treningami i warsztatami psychologicznymi oraz nauka technik relaksacyjnych.

Terapia prowadzona jest przez wysoko kwalifikowaną kadrę medyczną : psychoterapeutów, psychologów, lekarza specjalistę psychiatrę/psychoterapeutę. Każdy z pracowników oddziału systematycznie poddaje swoją pracę superwizji u specjalisty spoza ośrodka, co gwarantuje stały rozwój i dbałość o jakość udzielanej pomocy.

Oddział jest koedukacyjny, funkcjonuje w trybie całodobowym. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty. Pacjenci mają możliwość korzystania ze stałych wyjść oraz przepustek weekendowych.

Do oddziału nie są przyjmowane osoby z zaburzeniami psychotycznymi, z czynnymi uzależnieniami od substancji psychoaktywnych (wymagane minimum 2 lata abstynencji) oraz organicznymi zaburzeniami psychicznymi.

Wszystkie osoby zainteresowane naszym wsparciem, zapraszamy do współpracy.

Jesteśmy po to, by pomagać !

Indywidualna troska o pacjenta jest tym, czym się charakteryzujemy.

Nasz doświadczony personel medyczny jest na Twoje potrzeby.

„Zdrowie psychiczne najwyższym dobrem człowieka”

Skip to content